UVJETI I ODREDBE – POLARIS

Sustav upravljanja Rotary klubom (u daljnjem tekstu « Polaris » ili « Platforma ») je inicijativa:

Media Association of Rotary Switzerland-Liechtenstein (u daljnjem tekstu « MAR »)
Seefeldstrasse 69
8008 Zürich
ŠVICARSKA
Telefon: +41 (0)43 299 66 25
e-mail: info@rotary.ch

 

1. Opće odredbe i definicije

U ovim Uvjetima i odredbama, sljedeći pojmovi znače:

« Rotary International »: Rotary središnja organizacija koja pruža logističku i strukturnu potporu nacionalnim odjelima;

« Rotary »: Rotary organizacije na području distrikta koje koriste Polaris (u daljnjem tekstu «Rotary» i «Mi»);

« Korisnik »: Svaki član (uključujući, ako je primjenjivo, budućeg člana ili drugog gosta koji nije Rotarijanac) Rotary kluba ili distrikta registriran na platformi Polaris i stoga mu je dodijeljeno pravo korištenja;

Korištenje naših usluga uvijek je popraćeno pravima i obvezama navedenim u ovim Uvjetima i odredbama (u daljnjem tekstu «Uvjeti » ). Referenca na ove Uvjete implicitno uključuje referencu na Politiku privatnosti. Nikakva odstupanja od ovih Uvjeta nisu dopuštena. Ovi Opći uvjeti mogu se odstupiti samo ako su međusobno dogovoreni i ako su takva odstupanja zabilježena u pisanom obliku. Ove posebne odredbe primjenjuju se samo na dio od kojeg odstupaju. Ostale odredbe Uvjeta ostaju primjenjive u svakom slučaju.

Ovi se uvjeti odnose i na Rotary i na korisnika. Korisnikom se smatrate od trenutka kada koristite uslugu, bez obzira jeste li se prije registrirali ili ne. Stoga budite sigurni da ste pročitali i razumjeli sve uvjete.

Rotary zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta u bilo kojem trenutku. O svim promjenama Korisnik će uvijek biti obaviješten.

 

2. Ciljevi Polarisa

S Polarisom Rotary želi provesti snažnu informatizaciju upravljanja članovima Rotary klubova i distrikta koji koriste Polaris te intenzivirati informiranje članova. MAR je odgovoran za razvoj i rad ove platforme.

Polaris primarno ispunjava vitalnu ulogu u organizaciji klubova i okruga kroz razne funkcije kao što su kalendar događaja, sustav za upravljanje sastancima, sustav za upravljanje dokumentima za izvješća sa sastanaka itd. Polaris stoga nudi Sustav za upravljanje sadržajem (CMS), vrstu virtualnog radnog prostora koji korisnicima omogućuje dodavanje sadržaja, njegovu izmjenu ili čak brisanje.

Osim toga, Polaris služi kao most između lokalnih klubova i okruga s jedne strane i Rotary nacionalne organizacije s druge strane. Platforma vam omogućuje upravljanje datotekom članova, koja je dostupna ovlaštenim članovima kao što su Rotary članovi. Ova članska datoteka osigurava učinkovitu komunikaciju između članova i između članova i njihovih klubova, distrikta ili nacionalne središnje Rotary organizacije. Sve informacije o prikupljanju Vaših osobnih podataka pronaći ćete u našoj politici privatnosti.

Ova članska datoteka omogućuje Rotaryju da učinkovitije obavlja svoje zadatke. Rotary će tada koristiti platformu za emitiranje općih poruka i imenika. Rotary neće biti ograničen na gore navedene operacije, već će koristiti bazu podataka samo za zadatke koji su mu dodijeljeni.

Konačno, Polaris služi kao most između lokalnih klubova i okruga s jedne strane i Rotary Internationala s druge strane. Pripadnost kluba Rotary Internationalu podrazumijeva razmjenu podataka s Rotary Internationalom.

Rotary može u bilo kojem trenutku prilagoditi i/ili nadopuniti prethodno navedene karakteristike i ciljeve Polaris platforme. 

 

3. Pristup i pravo korištenja Polarisa

3.1 Pristup i upis

Pristup Platforma Polaris djelomično je otvorena za svakog korisnika. Prijava, na primjer, pristup podacima članova ograničen je na prethodno registrirane korisnike. Svaki član Rotary kluba u načelu ima pravo registracije na Polaris.

Registracija na platformi uključuje izradu jedinstvenog i personaliziranog korisničkog profila. Svaki Rotary klub imenuje osobu odgovornu za pristup i registraciju svojih članova na Polarisu. Ova osoba je odgovorna za dodjelu podataka potrebnih za povezivanje, odnosno korisničkog imena, svoje e-mail adrese i svoje pristupne šifre.

Pravo korištenja dodjeljuje se na neisključiv i neprenosiv način svakom registriranom korisniku.

Kao opće pravilo, ovo se pravo korištenja dodjeljuje tijekom trajanja članstva u Rotaryju.

Pravo korištenja automatski prestaje prestankom članstva u Rotary klubu. Nadalje, pravo korištenja može se u bilo kojem trenutku, i unatoč stalnoj pripadnosti Rotaryju, prekinuti privremeno ili trajno kada Korisnik postupi u suprotnosti s ovim Općim uvjetima, drugim izričito predviđenim uvjetima, važećim zakonima i/ili usprkos dobroj vjeri koja se očekuje od bilo kojeg Korisnika. Ovaj prekid može se dogoditi bez prethodne obavijesti. Naposljetku, Rotary može u bilo kojem trenutku jednostrano odlučiti privremeno onemogućiti platformu, ograničiti je ili prekinuti ako je potrebno kako bi se osiguralo ispravno funkcioniranje i sigurnost Polaris platforme. Ovaj jednostrani raskid nikada ne dovodi do bilo kakvog oblika naknade.

Svaki korisnički profil uvijek je strogo osoban i povjerljiv. U svakom slučaju, zabranjeno je prijavljivanje ili dijeljenje Korisničkog profila drugog Korisnika. Korisnik ne može prenijeti svoj korisnički profil na treću stranu. Osim toga, svi korisnici dužni su čuvati povjerljivost svog korisničkog profila, na primjer odabirom lozinke. Korisnicima se savjetuje da budu oprezni u svakoj situaciji u kojoj se njihovi pristupni podaci otkrivaju ili bi mogli biti otkriveni trećim stranama. Svaki Korisnik koji utvrdi povredu povjerljivosti svog profila, dužan je obavijestiti Rotary kako bi se poduzele odgovarajuće korektivne mjere.

Minimalna dob za korištenje Polaris platforme je petnaest (15) godina. 

3.2 Korisnički profil

Glavni preduvjet za pravo korištenja je izrada korisničkog profila. Ovaj korisnički profil u biti uključuje sve potrebne kontakt informacije za korisnike, ali ih Rotary, sam korisnik ili bilo koja treća strana i/ili ovlašteni korisnik može nadopuniti. Što se tiče obrade osobnih podataka, ovim putem upućujemo na našu Politiku privatnosti.

Svaki korisnik izjavljuje da je upoznat s činjenicom da Polaris primjenjuje osnovnu vidljivost svog korisničkog profila i dodatnih informacija u odnosu na druge korisnike. Korisnik je uglavnom sam odgovoran za sve dopune, izmjene, ispravke, brisanja itd. svojih podataka. Svako dodavanje sadržaja na platformu bit će na rizik Korisnika. Svaki Korisnik odgovoran je za potpunost, točnost i istinitost informacija objavljenih na platformi. Rotary nije dužan provjeravati informacije u tom pogledu.

Stoga svaki korisnik ima potrebna sredstva za izmjene kako bi spriječio širenje neprikladnih podataka. Ako se ova mogućnost pokaže nedostatnom, Korisnik također može djelomično ograničiti vidljivost svojih podataka promjenom postavki privatnosti nakon povezivanja. Naposljetku, Rotary je poduzeo potrebne korake da rezervira, ako je potrebno, pristup određenim stranicama platforme Ovlaštenim korisnicima.

Zaključno, Korisnik je isključivo odgovoran za sav sadržaj koji se nalazi na platformi, uključujući točnost, potpunost, prisvajanje i održavanje podataka. Međutim, Rotary zadržava pravo ukloniti bilo koji oblik neprikladnog sadržaja s platforme, i s tog stajališta primjenjuje široku diskrecijsku moć u svjetlu ciljeva Polarisa. Ako Korisnik izričito dopusti drugim Korisnicima da vide cjelokupni sadržaj njegovog profila, Rotary neće biti odgovoran za radnje takvih Korisnika.


4. Odgovornost korisnika

Svaki se Korisnik obvezuje koristiti Polaris samo u okviru ciljeva ove platforme, kako je definirano ovim Općim uvjetima. Korisnik je suglasan koristiti pravo koje mu je dodijeljeno samo u dobroj namjeri. Zbog toga neće moći koristiti svoj korisnički profil za protupravne radnje, uključujući i počinjenje prekršaja.

Korisnici se moraju suzdržati od bilo kakvog čina koji bi mogao spriječiti opći pristup platformi i ugroziti pouzdanost i sigurnost platforme. Korisnik je suglasan da neće vršiti nikakve manipulacije koje bi mogle nerazmjerno opteretiti infrastrukturu Polaris platforme.

Korisnik je isključivo odgovoran za svaki virus ili štetnu datoteku koju doda na Polaris platformu. Svako kršenje ove odredbe mora se prijaviti Rotaryju.

Svaki je korisnik osobno odgovoran za svaki sadržaj koji doda u Polaris. Stoga se Korisnik mora pobrinuti da ovaj sadržaj nije protivan javnom redu ili moralu, važećim zakonima, pravima trećih osoba i drugih Korisnika, "pravilima normalnog ponašanja" te da ne predstavlja kršenje prava intelektualnog vlasništva. trećih strana. Uobičajena pravila ponašanja uključuju suzdržavanje od prijevarnog, zlonamjernog ili diskriminirajućeg ponašanja. Slično tome, Rotary ne mora a priori provjeravati informacije u tom pogledu.

Korisnici su također dužni poštivati prava drugih Korisnika. Zabranjeno je bilo kojem korisniku sustavno ili opsežno prikupljanje sadržaja ili informacija drugih korisnika. Svaki se korisnik također mora suzdržati od neovlaštenog oglašavanja i bilo kojeg oblika nezakonitog ili neovlaštenog marketinga na Polarisu.

Korisnik se mora suzdržati od bilo kakvog djelovanja protivnog ovim Uvjetima ili od dobronamjernog korištenja Polaris platforme. Rotary ni na koji način neće biti odgovoran za takve radnje i bilo kakvu štetu koju bi one mogle prouzročiti trećim stranama ili drugim korisnicima.

Svaki oblik protupravnog ponašanja povlači za sobom sankcije prema Korisniku. Rotary zadržava široko diskrecijsko pravo poduzimanja razumnih mjera, uključujući mogućnost ukidanja prava korištenja dodijeljenog Korisniku odmah i bez daljnjih zahtjeva za formom. Osim toga, Rotary može poduzeti (izvan)sudske korake potrebne za dobivanje naknade za pretrpljenu štetu.


5. Odgovornost Rotaryja

Rotary je predan poduzimanju svih potrebnih tehničkih i pravnih koraka kako bi osigurao pravilan rad i sigurnost platforme. Rotary pokazuje realan stav prema svojoj platformi, te ovime izričito izjavljuje da se njegova odgovornost ne može dovoditi u pitanje u sljedećim slučajevima. Polaris je dostupan "kakav jest". Svi su korisnici svjesni da koriste platformu na vlastitu odgovornost.

Stoga Rotary ne može jamčiti da će njegova platforma biti dostupna u bilo kojem trenutku, niti da će doći do prekida ili prekida usluge. Ako bude potrebno, Rotary će riješiti problem u najkraćem mogućem roku. Rotary se stoga ne može smatrati odgovornim za bilo koju vrstu izravne ili neizravne štete koja proizlazi iz takvih prekida ili smetnji.

Rotary se ne može smatrati odgovornim za radnje korisnika i trećih strana, bez obzira je li korištenje platforme nezakonito i/ili zlouporabljivo. Unatoč svim razumnim mjerama opreza, nije nezamislivo da podaci Korisnika mogu biti podložni gubitku, krađi, neovlaštenom pristupu, neovlaštenoj izmjeni ili bilo kojoj drugoj štetnoj radnji. Rotary se ne može smatrati odgovornim.

Platforma može sadržavati poveznice na druge web stranice kojima upravljaju treće strane. Ove su web stranice potpuno neovisne o Polarisu i činjenica da se te stranice spominju ne znači da ih Rotary odobrava ili preporučuje. Budući da Rotary ne kontrolira nikakav sadržaj ili tehnologiju na ovim web stranicama, Rotary se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu nastalu korištenjem ovih vanjskih web stranica.

Rotary se ne može smatrati odgovornim za sadržaje koje korisnik učita i/ili objavi na Polarisu.

 

6. Cijena

Korištenje platforme naplaćuje MAR iz Švicarske različitim distriktima prema broju klubova koje grupiraju i po stopi od jednog paketa po klubu godišnje.

Način na koji distrikti obračunavaju klubove ili članove varira i odgovornost je distrikta.

Plaćanje se trenutačno vrši bankovnim prijenosom, ali se s vremenom može izvršiti i na Polaris web stranici. 


7. Prava intelektualnog vlasništva

Polaris sadrži podatke i datoteke Rotaryja, korisnika i trećih strana koji su zaštićeni primjenjivim zakonima o pravima intelektualnog vlasništva. Prava intelektualnog vlasništva uključuju autorska prava, zakon o zaštitnim znakovima, prava dizajna, zakon o banci podataka i sva druga prava (intelektualnog vlasništva) koja su na snazi.

Korištenje Polarisa ne podrazumijeva prijenos navedenih prava intelektualnog vlasništva na Korisnika. Korištenje zaštićenih podataka i datoteka ograničeno je na opću svrhu tvrtke Polaris kako je opisano u ovim Uvjetima i odredbama.

Korisnik koji dodaje sadržaj na Polaris izričito izjavljuje da ima potrebna prava intelektualnog vlasništva ili ovlaštenje. Za bilo koji sadržaj koji podliježe pravima intelektualnog vlasništva, Korisnik Rotaryju daje neekskluzivnu, prenosivu, besplatnu i svjetsku licencu za korištenje ovog sadržaja pod Polarisom.

Ova licenca ne prestaje automatski nakon isteka pojedinačnog prava korištenja, što podrazumijeva da Rotary i Korisnici u načelu ostaju vidljivi sadržaj. Rotary se obvezuje raskinuti ovu licencu na pismeni i osobni zahtjev bilo kojeg bivšeg Polarisovog korisnika. Ova obveza podrazumijeva uklanjanje sadržaja koji više neće biti vidljiv drugim korisnicima.

Svaki korisnik će se suzdržati od bilo kakvog kršenja ovih prava intelektualnog vlasništva, osim u slučajevima kada je izdana autorizacija. U svakom slučaju, Korisnik mora ostaviti netaknute napomene i/ili obavijesti koje se odnose na prava intelektualnog vlasništva.

 

8. Viša sila

U slučaju više sile Rotary nije dužan poštivati svoje obveze prema drugim stranama, uključujući korisnike. Viša sila znači bilo koja situacija izvan kontrole Rotary-ja koja sprječava izvršavanje svih ili bilo koje od njegovih obveza u budućnosti. Ovo odstupanje od izvršavanja Rotary-jevih obveza vrijedi samo tijekom razdoblja više sile.


9. Mjerodavno pravo i sudska nadležnost

Ovi Opći uvjeti regulirani su isključivo europskim pravom, pri čemu je referentno korišteno sudsko pravo Austrije. Svaki spor koji proizlazi iz ugovornih ili izvan ugovornih obveza iz ovih Općih uvjeta bit će predan sudovima Kantona Zürich (Švicarska).

 

Polaris TC-AUT-BIH-1.0 - jan 2024